EUROCORN

Adresa:
ČSA 105
691 41 Břeclav

Telefon:
+420 724 157 401

Fax:
+420 519 332 292

E-mail:
eurocorn@eurocorn.cz

TOPlist

OSIVA EUROCORN

Ing. Ivo JůnPřed rozdělením Československa v roce 1993 bylo doménou pěstování kukuřice Slovensko. Výměra zrnové kukuřice byla na Slovensku 150 000 ha, zatímco v české části společné republiky pouze 30 000 ha. Silážní kukuřice byla dlouho považována za podřadnou krmnou plodinu. Hlavní odrůdová zkušebna odrůd kukuřice ÚKZÚZ byla v Bratislavě – Vrakuni a Listina povolených odrůd obsahovala 17 hybridů. Tržní podíly Sempolu na Slovensku a Cezey v Čechách se blížily 90% a možnost výběru odrůdy pro agronomy byla velmi omezena. Obchodní aktivity světových osivářských firem probíhaly v rámci tzv. systémů pěstování kukuřice KSL /kukuřice, Slušovice, Limagrain/, JRD Okoč a PPK Šala. Osiva zahraničních hybridů byl nedostatek a jejich množství limitováno.

V roce 1993 jsem se stal prvním člověkem v ČR, který začal aktivně působit v registraci nových odrůd kukuřice, propagaci a prodeji jejich osiva. Tehdy jsem pracoval pro firmu Pioneer Hi-Bred. A tím také byl odstartován rozvoj kukuřičného osivářského trhu v ČR. V průběhu uplynulých dvou desetiletí se na náš trh etablovala většina osivářských firem z Evropy i Severní Ameriky. Každoroční nárůst nově povolených odrůd se výrazně rozšířil po vstupu ČR do Evropské unie a přijetí Evropského katalogu registrovaných odrůd i u nás. Marketingový tlak nadnárodních osivářských koncernů začal rychle snižovat tržní podíl českého šlechtění kukuřice. Západoevropské firmy každoročně uváděly desítky nových odrůd na český trh a do podpory prodeje jejich osiv investovaly nemalé finanční částky. Výkonnost nových zahraničních hybridů kukuřice byla zřetelná, a proto k odklonu od českého šlechtění došlo poměrně rychle.

V celé střední a východní Evropě dokázala prakticky pouze jedna domácí šlechtitelská a semenářská firma odolat náporu nadnárodních koncernů a udržet s nimi krok. Polská firma HR Smolice velmi pružně zareagovala na potřeby urychlení šlechtitelského cyklu investicí do zimních školek v Jižní Americe. Také nakoupením genetického materiálu a jeho zařazením do vlastního šlechtitelského programu. Právě spolupráce s HR Smolice mi umožnila nastartovat mé vlastní podnikání pod hlavičkou firmy Eurocorn. Spojením výkonné evropské genetiky a výroby osiva kukuřice na jižní Moravě vznikl sortiment Eurocorn, s nímž se setkáváte již pět let. Finanční investice, vložené do výroby osiva dosahují vysoké rentability a umožňují nabízet velmi příznivé ceny osiva. Doplnění nabídky o hybridy Semillas Fitó vychází vstříc především zemědělcům z aridních oblastí jižní Moravy, kteří oceňují výjimečnou suchovzdornost těchto hybridů, šlechtěných v jižním Španělsku.

Se srdečným pozdravem

Ing. Ivo Jůn
 

HR SMOLICE    HR Strzelce

 

TOP
Odborné poradenství
Mapa webu